ساپورت دست


نمایش:
مرتب کردن براساس:

آتل انشگت آماده

آتل انگشت آماده سما طب پاکانبهترین کار زمان آسیب دیدگی و ورم انگشت ثابت نگه داشتن انگشت است.سما ط..

12,000 تومان

آرتروز شست نئوپرن

آرتروز شست نئوپرن سما طب پاکان یکی از مهم ترن انگشت دست ، انگشت سشت میباشد که تقریبا بیشتر کار ها ..

26,000 تومان

آرنج بند نئوپرن سما طب پاکان

محافظت از آرنج شما برای درمان یا کاهش اثرات آسیب دیدگی ها و حتی پیشگیری از افزایش جراحات کاربرد ..

69,500 تومان

آرنج بند کشی سما طب پاکان

محافظت از آرنج شما برای درمان یا کاهش اثرات آسیب دیدگی ها و حتی پیشگیری از افزایش جراحات کاربرد ..

29,900 تومان

آویز دست با پارچه سه بعدی سما طب پاکان

 آویز دست با پارچه سه بعدی سما طب پاکان جهت نگهداری عضو آسیب دیده ی دست و شانه در زاویه منا..

53,000 تومان

آویز دست پارچه ای سما طب پاکان

آویز دست پارچه ای سما طب پاکان برای انتقال وزن دست بر روی شانه ها و در نتیجه کنترل وزن این عضو بکار ..

39,000 تومان

آویز دست پشت باز سما طب پاکان

جهت ثابت نگهداشتن دست درزاویه مناسب که معمولاپس ازعمل جراحی و یا تروماها استفاده می شود که از جنس ..

39,500 تومان

اسپلینت انگشت سماطب پاکان

اسپلینت انگشت دست سما طب پاکاندر رفتگش انگشت ، کشیدگی در قسمت تاندون انگشت ، آسیب دیدگی و ... یک ..

12,000 تومان

تنیس البو ساپورت نئوپرن سما طب پاکان

تنیس البو (آرنج) ساپورت برای حمایت و کاهش التهاب اپی کندیال داخلی و خارجی استخوان ساعد، لیگمانها..

47,000 تومان

ثابت کننده شانه و بازو سما طب پاکان

همانطور که از نام ثابت کننده شانه و بازو سما طب پاکان مشخص است برای محدود سازی این اعضا در شرایط..

89,000 تومان

شانه بند سما طب پاکان

شانه بند برای ایجاد گرما و کشش در قسمت بازو و کتف و شانه باعث کاهش فشار و درد در این نواحی می شو..

79,900 تومان

شانه بند نئوپرن سما طب پاکان

شانه بند نئوپرن سما طب پاکان برای ایجاد گرما و کشش در قسمت بازو و کتف و شانه باعث کاهش فشار و درد در..

120,000 تومان

شست بند آتل دار سماطب پاکان

شست بند آتل دار سما طب پاکانبهترین کار برای زمانی که شست دست شما آسیب دیده و درد میکند ثابت نگه د..

19,500 تومان

مچ بند آتل دار با آتل شست نئوپرن سما طب پاکان

مچ بند آتل دار با آتل شست نئوپرن سما طب پاکانمچ دست و ساعد 2 و کف دست از 8 استخوان تشکیل شده که ب..

49,000 تومان

مچ بند آتل دار سماطب پاکان

مچ بند آتل دار سما طباین مچبند در حالی که قسمت مچ دست را ثابت در حالت استراحت نگه داشته مانع از حرک..

27,000 تومان

مچ بند آتل دار سه بعدی سماطب

مچ بند آتل دار سه بعدی سما طب پاکاناین مچ بند آتل دار دارای پارچه سه بعدی قابل شست و شو و همچنین ..

33,000 تومان