زیر نشیمن پلی پورتان سما طب پاکان
پیشنهاد ویژه
123,000 تومان 118,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
آویز دست پارچه ای سما طب پاکان
پیشنهاد ویژه
39,000 تومان 36,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
بالش هوشمند (مموری فوم)  کلاسیک دنلپ با رویه آلوئه ورا
پیشنهاد ویژه
360,000 تومان 321,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
تخت بیمارستانی دو شکن مکانیکی
 HMD-PB-02
پیشنهاد ویژه
1,650,000 تومان 1,500,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
تشک بیمارستانی سه شکن با  روکش چرم با قطر 10 سانت مدل KZM-HM-0۳
پیشنهاد ویژه
1,265,000 تومان 1,150,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
تشک پیر کاردین مدل Provocant
پیشنهاد ویژه
1,900,000 تومان 1,850,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
جلیقه (ژیله) مشکی فرم اورژانس ۱۱۵
پیشنهاد ویژه
60,000 تومان 55,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد
پالس اکسی متر انگشتی اکوریت مدل FS20C
پیشنهاد ویژه
290,000 تومان 285,000 تومان

فرصت باقیمانده برای این پیشنهاد